LOSKA ZADRUGA (GENERAL)

Allrestaurants - LOSKA ZADRUGA - Škofja Loka, SLOVENIA

Address: Fuzinska ulica 1, 4220 Škofja Loka, SLOVENIA
Phone: +38645120605 Mobile: * Fax: *
Website: http://loska-zadruga.si Email: *

V zadnjih letih preteklega stoletja so se tudi v vaseh v okolici Škofje Loke pričeli pojavljati viški mleka, ki jih je bilo potrebno vnovčiti, ali prodati ali predelati v trajnejše oblike mlečnih proizvodov. Tako je bilo v letu 1899 v sklopu takratne Mlekarske zadruge sklenjeno, da se uredi mlekarski obrat in usposobi za predelavo mleka.

Dne 22. julija 1899 se je deželni kot trgovski sodniji v Ljubljani izvršil vpis tvrdke Mlekarska zadruga v Škofji Loki, registrovana zadruga z omejeno zavezo v zadružni register. Zadruga se opira na zadružna pravila z dne 11.julija 1899, ima svoj sedež v Škofji Loki in ima namen ustanoviti mlekarno, kamor bodo zadružniki oddajali mleko, da se porabi (spravi v denar).

Allrestaurants - LOSKA ZADRUGA - Škofja Loka, SLOVENIA Allrestaurants - LOSKA ZADRUGA - Škofja Loka, SLOVENIA Allrestaurants - LOSKA ZADRUGA - Škofja Loka, SLOVENIA Allrestaurants - LOSKA ZADRUGA - Škofja Loka, SLOVENIA Allrestaurants - LOSKA ZADRUGA - Škofja Loka, SLOVENIA
x
X