BOGRAIN (GENERAL)

Allrestaurants - BOGRAIN - Chisinau, MOLDOVA

Address: Uzinelor 11, Chisinau, MOLDOVA
Phone: +37322996101 Mobile: * Fax: *
Website: http://bograin.md Email: *

RU: "BOGRAIN" SRL молодая, динамично развивающаяся компания, основанная в 2008г. Основным видом деятельности является экспорт высококачественной сельскохозяйственной продукции из Молдовы. За недолгий период существования компания смогла выйти на рынок Евросоюза и успешно экспортирует продукцию из Молдовы в Балтийские страны, Польшу, Румынию и Болгарию.
Мы предлагаем продукты готовые для употребления в пищу или требующие небольшой переработки, такие как чернослив и сушеные яблоки, семечки крупноплодного подсолнечника и ядро подсолнечника, семечки тыквы, фасоль, шиповник.
Также экспортируем сырье для производства продуктов питания как, например масличный подсолнечник и соя.
Продукты из Молдовы отличаются своим натуральным и естественным вкусом и отличным качеством. Мы уверены что, закупив продукцию из Молдовы, вы и ваши покупатели высоко ее оценят.
Хотим также обратить ваше внимание на тот факт, что Молдова имеет преференциальные условия торговли с Евросоюзом и при импорте из Молдовы компания-импортер не платит таможенные пошлины.
Будем рады с вами сотрудничать!!!

EN: ”BOGRAIN” Ltd is a young and dynamic company, established in 2008. The main activity is export of quality agricultural products from Moldova. In a relatively short period of activity, the company has managed to enter to the EU market and successfully exported products from Moldova in the Baltics countries, Poland, Romania and Bulgaria.
We provide products ready to consumtion or that require less processing, such as dried plums and apples, sunflower seeds and kernels, pumpkin seeds, beans, rosehip.
We also export and raw material for food products manufacture such as sunflower for oil production and soy.
Agricultural products from Moldova is characterized by its full and natural taste and high quality. We are sure that purchasing products from Moldova, you and yours customers give highly appreciation.
We also note on the fact that Moldova has a preferential trade conditions with the European Union and buying goods from Moldova, importer company does not pay customs duties.
We will be happy to work with you.

MD: “BOGRAIN” SRL este o companie tânără şi dinamică, înfiinţată în anul 2008. Genul principal de activitate este exportul de produse agricole de calitate din Republica Moldova. Într-un interval de timp destul de scurt de activitate, compania a reuşit să intre pe piaţa Uniunii Europene şi exportă cu succes produse din Moldova în ţările Baltice, Polonia, România şi Bulgaria.
Noi oferim produse gata pentru consum sau care necesită o mică prelucrare, cum ar fi prunele şi merele uscate, seminţele şi miezul de floarea soarelui, seminţele de dovleac, fasolele, măceşul.
De asemenea exportăm şi materie primă pentru fabricarea produselor alimentare, cum ar fi floarea soarelui pentru ulei şi soia.
Produsele agricole din Moldova se evidenţiază prin gustul său plin şi natural şi prin calitate foarte bună. Suntem siguri, că achiziţionând produse din Republica Moldova, D-stră şi clienţii D-stră le veţi da o apreciere înaltă.
Vă atragem de asemenea atenţia D-stră asupra faptului, că Republica Moldova are condiţii preferenţiale de comerţ cu Uniunea Europeană şi achiziţionând marfă din Republica Moldova compania-importator nu achită taxe vamale.
Vom fi fericiţi să colaborăm cu D-stră.

Allrestaurants - BOGRAIN - Chisinau, MOLDOVA Allrestaurants - BOGRAIN - Chisinau, MOLDOVA Allrestaurants - BOGRAIN - Chisinau, MOLDOVA Allrestaurants - BOGRAIN - Chisinau, MOLDOVA Allrestaurants - BOGRAIN - Chisinau, MOLDOVA
x
X