LAIMA (GENERAL)

Allrestaurants - LAIMA - Riga, LATVIA

Address: Miera 22, Riga, LATVIA
Phone: +37167080301 Mobile: * Fax: *
Website: http://laima.lv/ Email: *

RU:
Самое прекрасное в мире – это Любовь. Самая могущественная сила во Вселенной – тоже Любовь. Laima выбирает Любовь, потому что она делает мир счастливей. Чем больше мы дарим Любви, тем больше мы её получаем. И только делясь любовью, мы становимся истинно богаты и полны энергией счастья.
В наших собственных силах – выбрать Любовь, выбрать шанс дарить, а не получать. Если в серый день ты увидишь вокруг сникшие лица, скажи доброе слово и мир снова станет цветным. Если кто-то тебе скажет резкие слова, можно с издёвкой огрызнуться, а можно и улыбнуться, и тогда мир станет светлее. Мы можем выбрать возможность хвалить, а не хулить, и люди вокруг нас станут улыбаться чаще. Мы можем действовать, а не тянуть резину, и менять жизнь к лучшему прямо сейчас.
Любовь – это самая большая ценность шоколада Laima, главный секрет его неповторимого вкуса и аромата. Мастера Laima с 1870 года превращают бобы какао с берегов далёкого Гвинейского залива в Африке в шоколад, которому в мире нет равных.
Однажды подаренная Любовь всегда возвращается, и именно поэтому сладости Laima в важнейшие моменты жизни помогают выбрать Любовь, которая отворяет нам двери по пути к счастью.

Выбирай Любовь!

EN:
Love is the most beautiful thing in the world. Love is the most powerful thing in the Universe. Laima chooses Love, because it makes the world a happier place. The more Love we give, the more Love we receive. Only by sharing love do we become rich and full of delightful energy.
It is up to us to choose Love and to choose to give, not receive it. If you see concerned people around yourself on a rainy day, say a nice word, and the world will become colourful once again. If someone speaks harshly to you, you can respond in kind, but you can also smile, and then the world becomes a lighter place. We can choose to praise, not criticise, and people around us will smile more and more. We can act, not hesitate, in changing our lives.
Love is the greatest value of Laima chocolates and the main secret behind its unrepeatable taste and aroma.
Once Love is presented, it always comes back to you, and that is exactly why Laima chocolate helps you to choose Love at the most important times in life – Love which opens the door to happiness for all of us.

Choose Love!

LV:
Visskaistākā pasaulē ir Mīlestība. Visspēcīgākā Visumā ir Mīlestība. Laima izvēlas Mīlestību, jo tā pasauli padara laimīgāku. Jo vairāk mēs Mīlestību dodam, jo vairāk to saņemam. Un tikai daloties Mīlestībā mēs kļūstam bagāti un laimes enerģijas piepildīti.

Mīlestība ir Laimas šokolādes lielākā vērtība, tās neatkārtojamās garšas un smaržas galvenais noslēpums. Reiz dāvināta Mīlestība vienmēr atgriežas, un tieši tāpēc Laimas saldumi dzīves svarīgos brīžos palīdz izvēlēties Mīlestību, kas atver mums durvis ceļā uz laimi.

Izvēlies Mīlestību!

LT:
Meilė yra pats nuostabiausias dalykas žemėje. Meilė – stipriausias jausmas Visatoje, „Laima“ renkasi meilę, nes ši padaro pasaulį laimingesniu. Kuo daugiau Meilės atiduodame, tuo daugiau jos gauname. Tik dalindamiesi meile mes tampame turtingi ir pilni nuostabios energijos.

Ir tik nuo mūsų priklauso, ar pasirinksime Meilę ir ar pasirinksime ją duoti, o ne gauti. Jei lietinga dieną aplink save matote susirūpinusius žmones, pasakykite malonų žodį ir pasaulis vėl pasidabins spalvomis. Jei kas nors grubiai kalba su jumis, jūs galite atsakyti tuo pačiu, bet galite ir nusišypsoti, tuomet pasaulis taps šviesesnis. Mes galime girti, o ne kritikuoti ir žmonės aplinkui vis daugiau šypsosis. Kad pakeistume savo gyvenimus, mes galime veikti, o ne dvejoti.
Meilė yra didžiausia „Laimos“ šokoladinių saldainių vertybė ir pagrindinė jų nepakartojamo skonio ir aromato paslaptis. Nuo 1870 metų „Laimos“ šokolado meistrai importavo kakavos pupeles iš tolimosios Gvinėjos įlankos Afrikoje, į šokolado, kuriam nėra lygių pasaulyje, gamybos procesą sudėdavo daug meilės.
Parodžius Meilę, ji visada grįžta, štai kodėl „Laimos“ šokoladas svarbiausiais jūsų gyvenimo momentais padeda jums pasirinkti Meilę – Meilę, kuri mums visiems atidaro duris į laimę.

Pasirinkite meilę!

Allrestaurants - LAIMA - Riga, LATVIA Allrestaurants - LAIMA - Riga, LATVIA Allrestaurants - LAIMA - Riga, LATVIA Allrestaurants - LAIMA - Riga, LATVIA Allrestaurants - LAIMA - Riga, LATVIA
x
X